Informacja z działalności Dzieła Nieustannej Nowenny

Informacja z działalności Dzieła Nieustannej Nowenny

przy parafii Świętej Rodziny w Olecku Osiedle Siejnik 15

30pasterka2014Dzieło N.N. w naszej parafii powstało w 2003 roku po rekolekcjach przed odpustem na Święto Świętej Rodziny w grudniu 2003 roku. Na początku zapisało się 35 osób, więc modliliśmy się w 2 intencjach

- za rodziny, aby wsparte były na ewangelicznych zasadach

i o łaskę nawrócenia zatwardziałych grzeszników i niewierzących

W roku 2004 – 2005 wstąpiło następne 7 osób więc pojęliśmy modlitwę w dwu nowych intencjach

- o ożywienie kultu eucharystycznego w parafiach

oraz za kapłanów, alumnów i o powołania kapłańskie i zakonne. W roku 2005 – 2006 powstała nowa grupa która podjęła intencję

- o rychłą beatyfikację Jana Pawła II

W roku 2007 – 2008 doszła grupa Kółka Różańcowego z Kukowa, która

modli się „o pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie”. W roku 2012 – 2013 w Roku Wiary – podjęliśmy intencję o dobre

przygotowanie i owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej

Częstochowskiej.

W roku 2013 / 2014 modli się 85 osób w siedmiu intencjach, 13 osób modli się w dwu intencjach. Koordynatorka modli się codziennie za tych, którzy nie odmówili nowenny, a powinni.

Intencje na rok 2013 :

  1. Za rodziny, aby wsparte były na ewangelicznych zasadach
  2. Za kapłanów, alumnów i o powołania kapłańskie i zakonne
  3. O rychłą kanonizację Jana Pawła II
  4. O pokój i ład społeczny w naszej ojczyźnie
  5. O ożywienie działalności wspólnot Diecezji Ełckiej w Duchu Jedności Kościoła
  6. O poszanowanie krzyża jako znaku naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie
  7. O dobre przygotowanie i owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej