Historia Parafii

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W OLECKUParafia Św. Rodziny erygowana (założona) w kwietniu 1990 roku

Parafia Świętej Rodziny została erygowana przez Biskupa Warmińskiego dra Edmunda Piszcza w kwietniu 1990 roku.

Terytorium parafii obejmuje ulice: Ełcka, Produkcyjna, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Szosa Świętajno, Tartaczna, Zamostowa; miejscowości: Kukowo, Rosochackie, Siejnik Folwark, Zielonówek.

Parafia liczy 2973 osób zameldowanych w tym katolików 2700.

Pierwszym Proboszczem Parafii rzymskokatolickiej Świętej Rodziny w Olecku mianowanym przez Biskupa Warmińskiego od 1 lipca 1990 do 1 sierpnia 1992 roku był Ks. mgr Jan Łapin.

Przy krzyżu na Siejniku II rodziła się duchowa wspólnota parafialna i tu też gromadziła się na Eucharystii od 1 lipca do 13 lipca 1990 roku, zanim otrzymano lokal po byłym sklepie w bloku numer 8 na Osiedlu Siejnik I, służący jako tymczasowa kaplica, kancelaria i mieszkanie proboszcza w pomieszczeniach magazynowych na zapleczu.

14 lipca 1990 roku o godzinie 18:00 została odprawiona pierwsza msza święta w pomieszczeniu kaplicy. Katechetką w tym czasie była mgr Jadwiga Chodukiewicz.

1 sierpnia 1992 roku stanowisko proboszcza dekretem Biskupa Ełckiego Wojciecha Ziemby został mianowany Ks. kan. Mieczysław Franciszek Banek  (ówczesny Dziekan Dekanatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny w Olecku).

Wikariusze: Ks. Henryk Śmiarowski ( 1999 – 2000) i Ks. Wiesław Górski ( 6 sierpnia 2005-2008), Ks.Tomasz Gajda (2008) Katecheci pracujący w parafii Pani mgr Anna Sitko, mgr Michał Janiszewski .

Budowę kościoła i domu parafialnego rozpoczęto 1993 roku. Drzewo krzyża zostało zakupione w tartaku w Wydminach przez księdza proboszcza Mieczysława Banek 1994 roku, z którego krzyż wykonał pan Piotr Rytwiński w swoim warsztacie. Krzyż postawiono na placu budowy we wrześniu 1994 roku. Plac budowy kościoła i krzyż poświęcił Ksiądz Biskup Edward Samsel 16 września 1994 roku, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych.

To co stare przeminęło – rodzą się rzeczy nowe. W grudniu w roku 1998 Ksiądz zamieszkał w nowej plebanii. Kościół Parafialny, z cegły ceramicznej został wybudowany dzięki staraniu ks. Proboszcza Mieczysława F. Banek i parafian poświęcony formułą zwykłą i oddany na służbę Bożą 7 września 2001 roku ( pierwszy piątek miesiąca). Mszę Świętą odprawił Ks. Proboszcz Mieczysław Banek, a kościół poświęcił i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat Stanisław Tabaka proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku.

Misje Święte odprawione zostały 25 lutego do 4 marca 2001 roku na III Tysiąc Lecie Chrześcijaństwa, przeprowadził Ojciec Redemptorysta Jerzy Wesołowski. Hasło misji: „Uczcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.

Dekret założenia Nowenny Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaprowadzono w Parafii Świętej Rodziny w Olecku dnia 27 czerwca 2002 roku. Podpisał go Ojciec DR Zdzisław Klafka CSsR Prowincjał.

Historyczna Procesja do 4 ołtarzy i I Boże Ciało miało miejsce w parafii w czerwcu 2002 roku ku zadowoleniu wiernych.

30 czerwca 2002 nastąpiło uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego i poświęcenie kościoła przez Jego Ekscelencję Biskupa Ełckiego Księdza dr Edwarda Eugeniusza Samsela.

Z parafii Wywodzi się Siostra zakonna Salezjanka Joanna Warsiewicz i jej brat przyjął święcenia kapłańskie Ks. Waldemar Warsiewicz – Salezjanin w 2004 roku w Łodzi. Mszę świętą prymicyjną odprawił w dzień Zesłania Ducha Świętego 2004 roku.

Od 01 sierpnia 2014 roku proboszczem parafii został mianowany Ks. kan. Krzysztof Zdzisław Krupiński – kanonik Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko – Wigierskiej.

Prace przy budowie kościoła i wokół posesji, stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonały, wieża przy kościele i ogrodzenie z kamienia już są wykonane, pozostaje wykonanie posadzki w kościele, ołtarza i ambonki oraz ławek, mebli do zakrystii, drogi dojazdowej procesyjnej.