Protokół

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ /PRD/ ORAZ PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ /PRE/ W PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W OLECKU.

Zgodnie z Dekretem Biskupa Ełckiego z dnia 30 grudnia 1997 roku powołano Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną.

SKŁAD RADY:

Przewodniczący: Ks. Mieczysław Banek – proboszcz
Ks.mgr Rafał Małota – wikariusz
Irena Kaszuba
Anna Sitko Katechetka
Wiesława Luberecka – PRE
Jan Krzywicki
Elżbieta Krumrei
Milewska Elżbieta
Anna Rydzewska – PRE
Marek Ciszewski
Wiesław Stasiulewicz – PRE
Elżbieta Bondarenko
Józef Skrocki – PRE SEKRETARZ

Spotkanie zakończono zaprzysiężeniem i wspólną modlitwą zawierzając działalność Rady – Świętej Rodzinie.
 

Olecko 04.11.2013 r.