Pokuta

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Jak się spowiadać? –  Formuła i zachowanie


P. – Penitent /osoba przystępująca do sakramentu pokuty/
K. – Kapłan

P.: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.: Na wieki wieków. Amen.

 Przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża w milczeniu lub zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz: Jestem uczniem klasy… szkoły…/ mężatką, żonatym, wdową, wdowcem, panną, kawalerem /ostatni raz spowiadałem (am) się przed: tygodniem, miesiącem, latami, zadaną pokutę odprawiłem. Popełniłem następujące grzechy: Wylicz grzechy, a przy ciężkich podaj liczbę i okoliczności. Na zakończenie powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę. Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę Słowami: Boże bądź miłości w mnie grzesznemu. /3x

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

Odpowiedz: ,,Amen”

Puka w konfesjonał.

Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może  zwrócić się do ciebie słowami: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Odpowiedź: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

K.: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

P.: Bóg zapłać. Odejdź od konfesjonału.