Eucharystia

SAKRAMENT EUCHARYSTII

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia.”

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1324 – 1327

* * *

Przygotowanie do I Komunii świętej

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 3 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy Świętej, październikowych nabożeństwach różańcowych, Roratach w Adwencie, a także w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się poprzez Katechezę Szkolną oraz Katechezy parafialne dla rodziców (opiekunów) oraz dzieci w jedną z niedziel w miesiącu po Mszy św. o godz. 11:00.

* * *

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej.

W tym celu należy w wyznaczonym terminie dostarczyć do kancelarii parafialnej wypełnioną Deklarację Zgłoszenia dziecka oraz przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej.

Przypominamy że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Jerzego Mazura przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w parafii zamieszkania.

Informuję, że pierwsze spotkanie – Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców będzie w Niedzielę 04 października 2020 r. o godz. 11:00. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców, na którym podane zostaną szczegółowe informacje.

Do końca września 2020 r. proszę zgłaszać chęć przygotowania i przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Św. w kancelarii parafialnej.

Dzieci uczące się w SP nr 4 w Olecku można zgłaszać u P. Katechetki Anny Sitko.

Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2020/2021 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą spotkania formacyjne i organizacyjne dla rodziców i dzieci.