Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Drodzy rodzice zamawiający chrzest dla swojego dziecka.
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące formalności związane z faktem przyjęcia sakramentu chrztu.

Rodzice dziecka zamieszkujący w naszej parafii zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu Świętego. Należy wtedy okazać akt urodzenia dziecka z USC, oraz podać dane osobowe rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego) i rodziców chrzestnych dziecka (imię i nazwisko i dokładny adres, datę urodzenia lub wiek) wraz z zaświadczeniami z ich rodzinnych parafii dopuszczającymi ich do tej funkcji. Jeśli rodzic chrzestny jest naszym parafianinem, dokument ten jest zbędny (ksiądz na bieżąco sprawdzi to w kartotece parafialnej).

W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się na 20 minut przed liturgią do zakrystii kościoła celem podpisania aktu chrztu świętego.

Chrzest udzielany jest podczas Mszy Św. Niedzielnej o godz. 11:00. Jeśli ze względu na szczególne okoliczności chrzest ma odbyć się w innym terminie, należy datę i godzinę uzgodnić z księdzem proboszczem.

* * * 

Rodzicem Chrzestnym może zostać jedynie osoba która:

– jest prawdziwie wierzącym i praktykującym katolikiem (coniedzielny udział w Eucharystii, regularna spowiedź, kontakt z parafią przez coroczną wizytę duszpasterską);

– ukończyła 16 rok życia;

– przyjęła trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie.

 Nie mogą tej zaszczytnej funkcji pełnić osoby żyjące w związkach małżeńskich cywilnych
oraz w konkubinatach.