Słowo na Niedzielę – 17. 01. 2021 r.

II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia 2021

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

1 Sm 3,3b-10.91 Powołanie Samuela

1 Kor 6,13c-15a.17-20 Wasze ciała są członkami Chrystusa

J 1,35-42 Powołanie pierwszych uczniów

Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że Pan Bóg miłuje każdego człowieka i każdemu przygotował szczególne powołanie.

Księga Samuela wspomina o wzrastaniu w wierze Samuela, który uczy się rozpoznawać głos Boży w swoim sercu.

Święty Paweł z kolei przypomina, że już jesteśmy Chrystusowi. Ewangelia przedstawia Świętego Jana Chrzciciela, który wypełnia swoje powołanie, ukazując Mesjasza, oraz Andrzeja, który zaraz przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona.

Podobnie każdy z nas jest powołany do wielkich spraw Bożych.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby pomogło nam odkrywać Bożą obecność w naszym życiu.