ADWENT A. D. 2019

Dnia 01 grudnia 2019 r. rozpoczynamy w kościele okres adwentu, który wprowadza nas w nastrój oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz przygotowuje każdego z nas na przyjście Chrystusa Pana przy końcu czasów.

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Kościół przynagla nas, abyśmy podjęli medytację, refleksję i troskę o największy skarb Kościoła, jakim jest Eucharystia.