ADWENT A. D. 2020

Dnia 29 listopada 2020 r. rozpoczynamy w kościele okres adwentu, który wprowadza nas w nastrój oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz przygotowuje każdego z nas na przyjście Chrystusa Pana przy końcu czasów.

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”. Kościół przynagla nas, abyśmy podjęli medytację, refleksję i troskę o największy skarb Kościoła, jakim jest sprawowanie Eucharystii.