Uroczystość Wszystkich Świętych, 01. 11. 2020 r.

 

Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.

W dniu dzisiejszym (01. 11. 2020 r.) Msze Święte w naszej świątyni w porządku niedzielnym, o godz. 8:30, 11:00 i 18:00.

Jutro (02. 11. 2019 r.) wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Święta w naszym kościele o godz. 18:00.

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).