DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

PODPROGRAM 2017 ZA NAMI

Caritas_baner_230 czerwca 2018 roku Caritas Diecezji Ełckiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zakończyła realizację Podprogramu 2017. Od sierpnia 2017 roku 616 ton 238 kg 80 g artykułów spożywczych o wartości 3 053 581,67 zł. trafiło do 11 536 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron jajeczny, makaron bezglutenowy, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, fasola biała, marchewka z groszkiem, herbatniki, kabanosy wieprzowe, miód, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju i gulasz wieprzowy z warzywami.   Pomoc można było uzyskać w 51 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie oraz inne współpracujące organizacje. Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

W POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 uczestniczyła również nasza parafia. Pomocą zostało objęte 27 osób, które otrzymały 21 produktów żywnościowych ogółem w kg 1 374,47 kg.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadziła 54 warsztaty dla 1350 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety, ale nie zabrakło również mężczyzn i dzieci. Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, przygotowywanie potraw wg. przepisów i indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie, jak np., notesy, długopisy, słodycze, pojemniki do przechowywania żywności oraz książki kulinarne.

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.