Działalność DNNUJ

 

Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata
im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

 

 

 

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa istnieje w naszej parafii od samego powstania tego dzieła, to znaczy od 2003 roku po rekolekcjach przed odpustem na Święto Świętej Rodziny w grudniu 2003 roku.

Na początku zapisało się 35 osób, więc modliliśmy się w 2 intencjach: za rodziny, aby wsparte były na ewangelicznych zasadach i o łaskę nawrócenia zatwardziałych grzeszników i niewierzących.

W roku 2004 – 2005 wstąpiło następne 7 osób więc pojęliśmy modlitwę w nowych intencjach: o ożywienie kultu eucharystycznego w parafiach oraz za kapłanów, alumnów i o powołania kapłańskie i zakonne.

W roku 2005 – 2006 powstała nowa grupa która podjęła intencję – o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

W roku 2007 – 2008 doszła grupa Kółka Różańcowego z Kukowa, która modli się o pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie. W roku 2012 – 2013 w Roku Wiary podjęliśmy intencję o dobre przygotowanie i owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W roku 2013 – 2014 modli się 85 osób w siedmiu intencjach.

W roku 2014 – 2015 modli się 87 osób w siedmiu intencjach.

W roku 2015 – 2016 zmieniły się trochę intencje:
* za dzieci i młodzież, aby umocnieni darami Ducha Świętego stawali się uczniami Jezusa;
* aby młodzież przygotowująca się do Światowych Dni Młodzieży w Polsce dbała o czystość swoich serc.

W roku 2016 – 2017 po dniach młodzieży zmieniła się tylko jedna intencja:
* o rozbudzenie duchowości eucharystycznej wśród dzieci i młodzieży.

Rok 2017 – 2018 intencje pozostały bez zmian.

Na rok 2018 – 2019 ksiądz Biskup dodał przed każdą intencją zwrot do Ducha Świętego, a intencje pozostały jak w ubiegłym roku.

Przez ten okres 16 lat do Boga odeszło 13 osób, o których pamiętamy w naszych modlitwach w 3 poniedziałek miesiąca i wypominkach listopadowych.

W roku 2019 – 2020 modli się 99 osób.

Dziękuję Bogu za każde otwarte serce na modlitwę w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Co rok na inaugurację nowego roku 8 grudnia sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich członków DNNUJ i na Zesłanie Ducha Świętego o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.

Maria Topolska