POZNAJ NASZ ODDZIAŁ

ODDZIAŁ przy parafii pw. ŚWIĘTEJ RODZINY w OLECKU   Prezes: Maria JEGLIŃSKA Z-ca Prezesa: Anna CZARNIECKA Sekretarz: Amelia ROPEL Z-ca Sekretarza: Izabela KALINOWSKA Skarbnik: Weronika DRAŻBA   Dzień spotkań: PIĄTEK, bezpośrednio po MSZY ŚWIĘTEJ o godz. 18:00.      Oddział powstał 21 listopada 2008 roku. Obecnie formuje się w nim …